HeldEnMerk

Guillaume

Over Guillaume

Guillaume is een heel introverte jongen, een beetje bedeesd zelfs.

Guillaume is very introvert person, a bit shy even.

Zelf heeft hij zelden grote ideeën maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de mensen die op zijn payroll staan.

He rarely has big ideas, which is largely compensated by the number of people on his pay roll.

Hij houdt van goed eten in goed gezelschap. Hij houdt ook van slecht eten in slecht gezelschap.Hij tekent cartoons, schrijft liedjes en speelt een heel klein beetje piano. Hij kent “De Lichtjes van De Schelde” en “Op een Mooie Pinksterdag” uit het hoofd.

He draws cartoons, writes songs and plays a bit of piano. He knows “Let it be” and “Your song” by heart.

Guillaume heeft last van veel maagzweren in zijn onmiddellijke omgeving. Met zijn humor valt niet te lachen.

Guillaume has a problem with ulcers in his immediate surroundings. His humor is not a laughing matter.

Hij is verslaafd aan verslavingen. Op dit moment is dat Scrabble. Maar een verslaving die blijft is zijn vrouw Kris.

He is addicted to addictions. Right now it is online Scrabble. But his main addiction remains his wife Kris.

Hij heeft ook iets met André Duval. André is veel groter en slanker, maar Guillaume heeft haar.
Guillaume zou graag herinnerd worden als een goed mens, hoewel hij nog niet goed weet wat dat precies inhoudt.

He also has a thing with André Duval. André is taller and thinner. But Guillaume has hair.

Guillaume would love to be remembers as a good person, although he hasn’t quite figured out what that means.

Follow Guillaume on Twitter for a Classic Ad everyday.

AntwerpRace_0208